Keystone logo
© Eva Dang
Lewis Secretarial & Computer College Ltd

Lewis Secretarial & Computer College Ltd

Lewis Secretarial & Computer College Ltd

مقدمه

ما یک تاریخچه موفقیت چشمگیر داریم - موفقیت دانشجویان ما برای بیش از 36 سال! در سال 1984 توسط پنی لوئیس Cert Ed تاسیس و تأسیس شد که هنوز هم به طور فعال درگیر توسعه و تدریس در کالج است.

ما برای افرادی که می خواهند به عنوان یک دستیار اجرایی ، PA ، منشی ، دبیر پزشکی ، مدیر دفتر یا مدیر به عنوان یک کالج منشی گری مستقر در کلاس مستقر شوند و هم اکنون از طریق آموزش از راه دور / تحصیل در منزل ، آموزش های تخصصی ارائه می دهند.

مکان ها

  • Newton Abbot

    Wessex House, Teign Road, TQ12 4AA, Newton Abbot

    سوالات