Keystone logo
Light University

Light University

Light University

مقدمه

Light University به تنهایی از نظر کیفیت هیئت علمی برجسته و برنامه های جامع گواهی / اعتبار سنجی خود ایستاده است. محیط همه در یک آن با آموزش عالی از بسیاری از معلمان برجسته و برجسته در زمینه های تحصیلی ، به سادگی در هیچ جای دیگری در دسترس نیست.

ارزش تحصیلات اساسی Light University بی ارزش است. هنوز هم ، چون هدف این است که این منابع تغییر دهنده زندگی را به میلیون ها نفر از طریق آموزش هزاران مشاور مسیحی دارای گواهینامه ، مربیان زندگی و ارائه دهندگان مراقبت از تروما گسترش دهیم ، بنابراین ما تلاش می کنیم هزینه های خود را نسبت به سایر برنامه های آنلاین مقرون به صرفه تر نگه داریم.

مکان ها

  • Forest

    Vista Centre Drive,129, 24551, Forest

    سوالات