Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Marymount University

Marymount University

Marymount University

مقدمه

Marymount یک دانشگاه جامع کاتولیک است که توسط سنت های مذهبی قلب مقدس مریم هدایت می شود و بر کنجکاوی فکری، خدمت به دیگران و دیدگاه جهانی تأکید دارد. آموزش Marymount مبتنی بر هنرهای لیبرال است، آمادگی شغلی را ارتقا می دهد و فرصت هایی را برای رشد شخصی و حرفه ای فراهم می کند. ماری‌مونت، یک جامعه یادگیری دانش‌آموز محور که به تنوع اهمیت می‌دهد و بر آموزش کل فرد تمرکز دارد، رشد فکری، اخلاقی و معنوی هر فرد را هدایت می‌کند.

دیدگاه ما

Marymount، یک دانشگاه پیشرو کاتولیک، به دلیل نوآوری و تعهد به موفقیت دانشجویان، دستاوردهای فارغ التحصیلان، و تعالی اساتید و کارکنان در سطح ملی شناخته می شود.

برنامه راهبردی ما

در تابستان 2018 Marymount University روند ایجاد یک برنامه استراتژیک جدید را آغاز کرد. Momentum برای هدایت Marymount طراحی شده است که برای انجام ماموریت خود و دستیابی به چشم انداز خود تلاش می کند.

مکان ها

  • Arlington County

    North Glebe Road,2807, 22207, Arlington County

    سوالات