Keystone logo
McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

مقدمه

آموزش دنیا دانش آموزان را باز می کند و یک معلم می داند که یادگیری هرگز متوقف نمی شود. ما این ارزش را به دانش آموزان خود القا می کنیم تا آنها بتوانند آن را در کلاس های خود منتقل کنند.

دانش آموزان در دانش عمومی ، آموزش حرفه ای و ارزش های تخصصی آماده می شوند. از طریق تعامل نزدیک با اعضای هیئت علمی ، کارآموزی و فرصت های تدریس دانشجویی ، دانشجویان آماده می شوند تا به عنوان رهبرانی که به پیشرفت فرهنگی و فکری جوامع خود کمک می کنند ، نقش خود را در حرفه تدریس ایفا کنند.

مکان ها

  • Lake Charles

    Ryan Street,4205, 70605, Lake Charles

    سوالات