Keystone logo
MIT Sloan School of Management (Get Smarter) دوره کوتاه آنلاین اقتصاد برای تجارت
MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

دوره کوتاه آنلاین اقتصاد برای تجارت

Cambridge, آمریکا

8 Weeks

زبان انگلیسی

پاره وقت

USD ۲٬۸۰۰

آموزش از راه دور

مقدمه

دانش آموزان ایده آل

نتیجه برنامه

برنامه درسی

پذیرش ها

شهریه برنامه

فرصت های شغلی

امکانات

توصیفات دانشجویی

درباره مدرسه

سوالات