Keystone logo
New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

مقدمه

از زمان تأسیس NYU Steinhardt در سال 1890، ما مأموریت خود را برای پیشبرد خلاقیت، نوآوری و دانش به عنوان تلاقی آن با آموزش، توسعه انسانی و فرهنگ حفظ کرده‌ایم. ما دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای تغییرات اجتماعی با برنامه هایی در آموزش، رسانه، سلامت، هنر و روانشناسی کاربردی آموزش می دهیم. متعهد به خدمات عمومی، فرصت های یادگیری در داخل و خارج از کلاس را برای دانشجویان خود فراهم می کنیم و اعضای هیئت علمی ما رهبران برجسته در زمینه های مربوطه هستند.

مکان ها

مکان ها
  • New York

    Washington Square East,82, 10003, New York

    سوالات