Keystone logo
OBS Business School MBA جهانی

مدیریت ارشد بازرگانی in

MBA جهانی

OBS Business School

OBS Business School

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Online

زبان های خارجی

زبان اسپانیایی

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

12 ماهها

سرعت

تمام وقت, پاره وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Oct 2023

مقدمه

برنامه درسی

پذیرش ها

نتیجه برنامه

فرصت های شغلی

درباره مدرسه

سوالات