Keystone logo
Royal Roads University کارشناسی ارشد هنر در فاجعه و مدیریت اضطراری

کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر in

کارشناسی ارشد هنر در فاجعه و مدیریت اضطراری Royal Roads University

Royal Roads University

مقدمه

برنامه درسی

پذیرش ها

نتیجه برنامه

بورسیه و بودجه

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات