Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Simmons University

Simmons University

Simmons University

مقدمه

برای بیش از 100 سال، سیمونز نیازهای دانش آموزان ما را در اولویت قرار داده است. از طریق آموزشی که رهبری فکری را با آمادگی حرفه‌ای ترکیب می‌کند، به دانش‌آموزان کمک می‌کنیم تا زندگی معناداری داشته باشند و مشاغل موفقی برای قرن بیست و یکم بسازند.

در سیمونز، نوآوری و انطباق با نیازهای دنیای مدرن کلید تاریخ و آینده ما است. سیمونز یک دانشگاه کوچک و یک دانشگاه شهری متنوع در زمانی است که چشم انداز آموزش عالی دائما در حال تغییر است. ما متعهد هستیم که سیمونز را با تکیه بر نقاط قوت خود، حفظ ماموریت خود و ایجاد ساختاری پایدار برای آینده تقویت کنیم.

مکان ها

  • Boston

    Fenway,300, 02115, Boston

    سوالات