Keystone logo
St. John's University Online

St. John's University Online

St. John's University Online

مقدمه

سنت جان یک دانشگاه کاتولیک وینچنتانی است که دانش آموزان را برای موفقیت های شخصی و حرفه ای در جامعه جهانی امروز آماده می کند. در نیویورک، این یک موسسه متنوع با یک برنامه درسی متمرکز بر جهان است. امروزه در سال 1870 تأسیس شد و امروز دانش آموزان فرصت یادگیری از برنامه های برتر را با استانداردهای صنعتی و قابل تنظیم به اهداف شغلی خود می آموزند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

مکان ها
  • Queens

    8000 Utopia Parkway, 11439, Queens

    سوالات