Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
St. John's University Online

St. John's University Online

St. John's University Online

مقدمه

سنت جان یک دانشگاه کاتولیک وینچنتانی است که دانش آموزان را برای موفقیت های شخصی و حرفه ای در جامعه جهانی امروز آماده می کند. در نیویورک، این یک موسسه متنوع با یک برنامه درسی متمرکز بر جهان است. امروزه در سال 1870 تأسیس شد و امروز دانش آموزان فرصت یادگیری از برنامه های برتر را با استانداردهای صنعتی و قابل تنظیم به اهداف شغلی خود می آموزند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Queens

    8000 Utopia Parkway, 11439, Queens

    سوالات