Keystone logo
The International Institute Of Modern Butlers

The International Institute Of Modern Butlers

The International Institute Of Modern Butlers

مقدمه

The International Institute Of Modern Butlers LLC به افزایش استانداردهای خدمات در تمام مشاغل خدماتی از طریق مشاوره ، آموزش ، کتاب ، مقاله و مقاله های نوآورانه در محل و از راه دور اختصاص داده شده است تا خدماتی هوشمندانه اجرا شده ، پیش بینی شده و نامرئی را به سبک باتلر سنتی بریتانیا با نیازها و بازارهای مدرن در سراسر جهان سازگار است.

هدف ما ایجاد زندگی و لذت در تجربه خدمات هم برای افراد سرویس دهنده و هم برای ارائه دهنده خدمات ، افزایش سطح خدمات ، کارایی ، روحیه و کاهش هزینه ها و گردش مالی است. اعم از ایجاد سرویس باتلر برای اولین بار یا بالا بردن استانداردهای خدمات ساقی ها یا سایر پرسنل ، مشاوران و مربیان موسسه در سراسر جهان می توانند به دستیابی به اهداف شما کمک کنند.

مکان ها

  • Florida City

    411 CLEVELAND STREET #234 CLEARWATER, FLORIDA 33755 USA, 33755, Florida City

    سوالات