Keystone logo
The TESOL College گواهی پیشرفته آموزش آیلتس (ASIA)

گواهی پیشرفته آموزش آیلتس (ASIA)

The TESOL College

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه

  • کارشناسی ارشد هنر در TESOL (آنلاین با اقامت کوتاه مدت در ورمونت)
  • استاد علوم در آموزش و پرورش در برنامه درسی و آموزش - تمرکز یادگیری زبان انگلیسی
    • West Lafayette, آمریکا
  • کارشناسی ارشد در آموزش زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبان ها (TESOL)
    • Campbellsville, آمریکا