Keystone logo
University of Pennsylvania Wharton School Online

University of Pennsylvania Wharton School Online

University of Pennsylvania Wharton School Online

مقدمه

دوره های Wharton Online توسط همان رهبران و دانشمندان مشهور جهان که در برنامه های دانشگاه Wharton تدریس می کنند ، تدریس می شود. Wharton Online متعهد به گسترش دسترسی به آموزش در کلاس جهانی است. با پیشینه ای عمیق در زمینه کارآفرینی ، فناوری آموزشی ، طراحی آموزشی ، تولید فیلم حرفه ای و آموزش آنلاین ، ما با اساتید وارتون همکاری نزدیک داریم تا با کیفیت ترین آموزش تجارت را در دسترس جهانیان قرار دهیم. مدرسه Wharton توسط انجمن بین المللی آموزش و پرورش مستمر (IACET) معتبر شناخته شده و مجاز به صدور IACET CEU است.

مکان ها

  • Philadelphia

    Walnut Street,3730, 19104, Philadelphia

    سوالات